Zakaz eksponowania alkoholu.

winePrzypominamy naszym zrzeszonym placówkom że od 01.01.2018 obowiązuje zakaz eksponowania alkoholi wysokoprocentowych w witrynach sklepowych.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II GSK 982/17 z 13 lipca 2017 r. (sygn.II GSK 982/17) stwierdził, że eksponowanie w oszklonej witrynie sklepowej znaków towarowych napojów alkoholowych, stanowi reklamę tych napojów w rozumieniu art. 2[1] ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi… „. Właściciele sklepów powinni więc przestawić swoje wystawy najpóźniej do 31 grudnia 2017 roku „w taki sposób, aby nie dochodziło do naruszenia zakazu reklamy poprzez popularyzację znaków towarowych napojów alkoholowych”.