Dobry wrzesień

Miesiąc wrzesień zakończyliśmy kolejnym wzrostem. Na chwilę obecną posiadamy 179 placówek.