Cel pierwszy osiągnięty

W dniu dzisiejszym Kropla sieć handlowa osiągnęła 200 sklepów.